Algemene voorwaarden

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan De Fit Garage te Warns om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Fit Garage. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van De Fit Garage en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch!

Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 7 dagen.

– Opzeggen kan persoonlijk bij De Fit Garage.

– Na opzegging zal De Fit Garage de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.

– U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.

– Indien De Fit Garage twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

– Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald.

– Jeugd abonnement tot 14 jaar: tijdens de schoolvakanties is er geen les voor jeugd. De maandelijkse afschrijving van het abonnement loopt in de vakanties door.

– Het abonnement pauzeren is alleen mogelijk met een bewijs van blessure.

– De Fit Garage is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van De Fit Garage. De Fit Garage en daarmee Marijke Schuil kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

– Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijden gewijzigd worden. De Fit Garage behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen.

– Wanneer bij de groepslessen slechts 1 aanmelding is vervalt de groepsles.

– Ten tijde van ziekte en afwezigheid van Marijke Schuil zal er vervanging gezocht worden. Wanneer vervanging niet beschikbaar is, zullen de lessen vervallen.

– De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van De Fit Garage gebruikt.

– De Privacy Verklaring is te vinden op de website.
– Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden.

– Sporters jonger dan 16 jaar dienen zich in te schrijven onder begeleiding van een ouder/ verzorger. De ouder/verzorger is tevens de bankrekeninghouder en dient te tekenen voor de overeenkomst welke wordt aangegaan.