Huis regels

Bij de Fit Garage staat voorop dat iedereen op een veilige manier kan sporten in een prettige omgeving. Voor iedereen die De Fit Garage betreedt gelden de volgende huisregels.

We houden De Fit Garage samen schoon en gezond.
Het dragen van schone sportschoenen en gepaste schone sportkleding is verplicht;

Het betreden van de blauwe mat is ten alle tijden zonder schoenen.
Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat of matje schoon voor je medesporters;

  • Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimten;
  • Roken en het gebruik en/ of verspreiden van verboden middelen in de club is verboden;
  • Dieren op de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden;Wij respecteren de privacy en rust van anderen

Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.

  • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club;
  • Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club;We willen een veilige club voor iedereen

De aanwijzingen van het personeel van De Fit Garage dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd; De Fit Garage is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden.

Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn!

Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen;

Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc zijn niet toegestaan in de sportruimten. Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen; Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal verwijzen we naar de geldende algemene voorwaarden van De Fit Garage. Wij raden aan om voor het opbergen van eigendommen gebruik te maken van de daarvoor bestemde kast aan de achterkant van De Fit Garage;

Droog je na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer om valpartijen en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen. In verband met hygiëne is het niet toegestaan je te scheren in de kleedkamers.

Indien je sport in De Fit Garage waar op bepaalde tijden geen personeel aanwezig is, dien je jezelf te vergewissen van de veiligheidsprotocollen die gelden en bekend worden gemaakt bij De Fit Garage.

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij De Fit Garage club worden niet getolereerd en Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie De Fit Garage is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om De Fit Garage. De Fit Garage kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

De Fit Garage is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot één of meer van haar fitnessclubs (en aanverwante activiteiten) en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.